Regulamin

Sklep jest prowadzony przez firmę F.H.U. Alpa Mirosław Michalski

Muzee.pl – F.H.U. Alpa Mirosław Michalski
Śródmiejska 6
68-300 Lubsko
NIP 928 119 1159

Paczki prosimy wysyłać na adres Hugona Kołłątaja 7/9, 50-002 Wrocław

Zdjęcia stanowią własność firmy Muzee.pl Kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

REGULAMIN

Składanie zamówień:

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową Muzee.pl, telefonicznie pod numer telefonu 796-795-447 lub poprzez wiadomość prywatną. Sprzedawcą jest firma F.H.U. Alpa Mirosław Michalski z siedzibą w Lubsku pod adresem Śródmiejska 6, NIP 928 119 1159.
2. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym. Podanie fałszywych danych jest podstawą wniesienia sprawy do sądu.
3. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową a ceny paczek podane są w punkcie 4 regulaminu.
4. Koszt wysyłki:

Kurier DPD ( po wpłacie na konto ) – 11 zł
Czas dostawy około 1-2 dni roboczych.

Kurier DPD ( za pobraniem) – 14 zł
Czas dostawy około 1-2 dni roboczych.

Do czasu dostawy należy również dodać czas realizacji zamówienia, który wynosi do 48 godzin o złożenia zamówienia.

5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatność.
6. Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego. W określonych przypadkach pokrywa je firma Muzee.pl.
7. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty.
W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej wysyłka zazwyczaj następuje w kolejny dzień roboczy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1 Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
1.2 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
1.3 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl. 1.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 1.Przelewy24.pl – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
1.5 Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal – Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

2. Termin płatności:
2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
2.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

9. Akceptujemy zwroty i wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań.
1) Pobierz protokół z naszej strony internetowej i dołącz go do paczki.
2) Zaadresuj paczkę na nasz adres:
Muzee.pl, Ul. Hugona Kołłątaja 7/9, 50-002 Wrocław
3) Prosimy o wysyłanie do nas zwrotów lub wymian paczkami poleconymi
4) Uwagi:
a) Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni na adres podany w regulaminie punkt 8.2
b) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie przyjmuje zwrotów ubrań wysłanych do nas za pobraniem.
c) Towar odesłany na wymianę powinien być w stanie niezmienionym (poza zmianami) ,które były konieczne w granicach zwykłego zarządu rzeczą.

REKLAMACJE

9. W przypadku zakupionego uszkodzonego towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy a firma Muzee.pl pokryje wszelkie koszty z tym związane lub osoba kupująca może zażądać obniżenie cen towaru lub wymianę na ten sam pełnowartościowy towar. Skontaktuj się z Nami w celu zgłoszenia reklamacji.
Sklep Muzee.pl zobowiązuję się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
11. Korzystanie ze strony internetowej Muzee.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)
W sprawach nieuregulowanych w nie mniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego przepisy ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego
**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep Muzee.pl, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
**Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklep Muzee.pl, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklep Muzee.pl
Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały – procedura ta pozwala na sprawne rozwiązywanie sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Mediacja może odbywać się w formie bezpośredniej wizyty Inspektora w siedzibie przedsiębiorcy, spotkaniu obu stron sporu w siedzibie WIIH lub korespondencyjnie.

II Stałe polubowne sądy konsumenckie – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedązy produktów i świadczenia usług. Maja one dobrowolny charakter. Inicjować postępowanie może zarówno przedsiębiorca jak i konsument. Postępowanie to charakteryzuje się mniejszym formalizmem niż postępowanie przez sąd powszechny i jest bezpłatne, jedyne koszty mogą wiązać się z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych niezależnym rzeczoznawcom.